Välkommen till

                    Stora Härsjöns

                  Fiskevårdsområde

Öster om Göteborg ligger det natursköna friluftsområdet Härskogen med stora skogar,
klara sjöar, strövstigar och rastplatser.

Fiskevårdsområdets sjöar är belägna på båda sidor av vägen mellan Lerum och Landvetter
med Härskogens friluftsgård i centrum på det vackra näset mellan Stora och Lilla Härsjön.

Sjöarna var länge försurade men har nu genom kalkningsåtgärder återfått sina naturliga
bestånd av abborre, gädda och ål. Öring har planterats ut i Stora Härsjön.
Största öringen som har fångats vägde 8 kg.

Lycka till med fisket!


Styrelsen för Stora Härsjöns fiskevårdsområdesförening


 

 

Fiskekort/kvitto på postgirobetalning berättigar
till fiske i följande 15 sjöar

Stora och Lilla Härsjön, Hornasjön, Långetjärn, Blommatjärn, Boktjärn, Äggsjön, Äggtjärn,
Porstjärn, Stensjön, Ruletjärn, Tåskogatjärn, Skogatjärn, Kloddtjärn och Mörkatjärn.
 


Fiskeregler

Fiskekortet berättigar till fiske med handredskap och fiske med högst 8 angeldon eller ismetspön.
 
Fiske från is och båt är tillåtet. Så kallad utterbräda eller ytparavan får ej användas.

Högst 2 laxfiskar får fångas per dygn. Ål får ej behållas.

Minimått öring 35 cm.

Det är förbjudet att sälja fångad fisk.

Fiske får inte ske från badplatser under badsäsong.

Tomtmark får inte beträdas.

Respektera vägskyltning och visa hänsyn i naturen.

Fiskekort, eller kvitto på betalt årskort (vid postgirobetalning), är personligt och kan inte överlåtas.

 

Fiskekort

Årskort 100 kronor

Säljes här:

Stjärnås Sportfiske AB, 
Redbergsvägen 5, Göteborg

Gårdshandeln, vid Rya Sand ( första gården på höger sida när man kör in på Härskogsvägen från Härryda ).

Köp via Postgiro:

Det går också bra att betala årskortsavgiften via inbetalning till föreningens plusgiro konto 253102-8
(glöm inte att ange namn på betalningen)
Kvitto på betalningen gäller som fiskekort och skall uppvisas för fisketillsyningsman vid anmodan.